Pavojingų ir negabaritinių krovinių gabenimas

UAB „Adro-Trans“ organizuoja pavojingų (ADR) ir negabaritinių krovinių pervežimą iš Europos į Baltijos bei NVS šalis.

Pavojingų krovinių vežimas autotransportu yra reglamentuojamas Europos sutarties dėl pavojingų krovinių vežimo keliais. Pavojingi kroviniai pasižymi tokiomis savybėmis, kurios, neteisingai transportuojant, gali pakenkti žmonėms ir supančiai aplinkai: sukelti susirgimus, apsinuodijimus, nudegimus, sprogimus, gaisrą ir kt. Vežant tokius krovinius, visi dalyviai turi žinoti ir laikytis specialių ADR krovinių vežimo reikalavimų.

Pavojingi kroviniai yra skirstomi į klases: nuo 1 klasės – sprogstamųjų medžiagų ir gaminių iki 9 klasės – įvairių pavojingų medžagų ir gaminių. Jie gali būti vežami palaidai, pakuotėse arba cisternose. ADR krovinių pervežimas yra atsakomybės ir specifinių žinių reikalaujantis darbas, todėl UAB „Adro-Trans“ siūlo savo patirtį ir pagalbą gabenant tokio tipo krovinius.

Taip pat organizuojamas ir negabaritinių krovinių gabenimas, kuriam reikalingas specialus transportas bei kitos technika, leidimai. UAB „Adro-Trans“ rūpinasi leidimais, susitarimais ir kitomis pervežimo detalėmis, parenka optimalų pervežimo maršrutą, organizuoja palydą.

 

Pavojingų krovinų (ADR) klasifikacija
1 klasė Sprogstamosios medžiagos ir gaminiai
2 klasė Dujos
3 klasė Liepsnieji skysčiai
4.1 klasė Degios kietos medžiagos
4.2 klasė Savaime užsidegančios medžiagos
4.3 klasė Medžiagos, sąlytyje su vandeniu išskiriančios liepsniąsias dujas
5.1 klasė Oksiduojančios medžiagos
5.2 klasė Organiniai peroksidai
6.1 klasė Toksinės medžiagos
6.2 klasė Infekcinės medžiagos
7 klasė Radioaktyvios medžiagos
8 klasė Ėdžios medžiagos
9 klasė Kitos pavojingos medžiagos ir gaminiai